niemphat

Member
CRank: 5Score: 100
Joined 02 Feb 2020 ( 234d ago )
Last seen 234d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (98d left)
Contact https://www.niemphat.vn

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà