Khong6

Member
CRank: 5Score: 130
Joined 03 Jan 2020 ( 222d ago )
Last seen 219d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (140d left)
Contact https://dichvudanhbongsanbe...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

(SONGANHCONCRETE) SONGANHCONCRETE Đánh bóng sàn bê tông Đà Nẵng, Việt Nam. Địa chỉ: H8/25 Đường Hàn Mặc Tử, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam. Số điện thoại: 0896.423.942 website: http://dichvudanhbongsanbetong.com