CRank: 5Score: 100
Joined 13 Mar 2020 ( 225d ago )
Last seen 224d ago
Gender m
Location Số 24H Khu Phố 3, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Birthday 01 Jan (68d left)
Contact https://www.excelketoan.net

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

https://www.excelketoan.net - Hướng dẫn làm kế toán và báo cáo tài chính chuyên nghiệp với excel qua những thủ thuật excel cơ bản và năng cao, những mẹo excel hay thường sử dụng trong công việc